Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określonyProgram Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta RacibórzZmiany w urlopach rodzicielskichRuszył nowy raciborski program "Lokale na Start"!Młodzi bezrobotni

Wiadomości

Kim są menedżerowie zarządzający firmami? Wizjonerami, którzy wymagają, by ich myśli łapano w locie? Liderami, których jedno słowo pociągnie zespół? Menedżerowie, właściciele, ludzie biznesu.
28-02-2017
23 lutego 2017 Cech Rzemiosł Różnych zorganizował otwarte spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Raciborzu. Spotkanie odbyło się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 - Zespół Szkół Budowlanych).
23-02-2017
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizuje projekt współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „AKTYWNI 30+".
22-02-2017
23 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Raciborzu w sprawie zmian w przepisach podatkowych w 2017 roku.
20-02-2017
Prezydent Miasta Racibórz ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego nr 1A położonego w Raciborzu przy ul. Stalmacha 1.
16-02-2017
W związku z przyznaniem środków KFS o w wysokości 481,2 tys. zł PUP w Raciborzu informuje, że będzie realizował nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.
14-02-2017
Miasto posiada wolny lokal użytkowy znajdujący się w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 34/3.
13-02-2017
Prezydent Miasta Racibórz ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. ks. Londzina 49.
08-02-2017
Miasta Racibórz i Opawa – SILESIAinfo szansą dla rozwoju gospodarczego w regionie
Koncepcja projektu SilesiaInfo narodziła się w środowisku raciborskiej przedsiębiorczości. Sama idea byłaby jednak trudna do przekucia jej w realnie działające narzędzie, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie samorządu terytorialnego.
Spotkanie Partnerów Projektu w Urzędzie Miasta Racibórz
W Raciborzu 18 czerwca ruszyła Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna SILESIAinfo.
V Ratiboři působí téměř 5 400 registrovaných podnikatelských subjektů. Mnohými z nich jsou malé podniky.
Opawa jest miastem, którego historia sięga XII stulecia. Od zarania swoich dziejów jej losy związane były z handlem.
Ratibořská hospodářská komora je organizace, která sdružuje různé podnikatele a podniky z Ratibořského okresu.
Opawa jest miastem, w którym funkcjonuje wiele przedsiębiorstw. Swoją siedzibę znalazły tu takie firmy jak: Teva, Ferram, Ostroj, Opavia Lu, Model Obaly, czy Brano.
Řemesla byla od pradávných dob pohonem pro rozvoj civilizací. Po celá staletí byla města středisky této oblasti lidské činnosti, a tudíž byla růstovými centry pro celé regiony.