Program Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta RacibórzMłodzi bezrobotni

Wiadomości

Ulica Bartka Lasoty, czyli teren, gdzie jeszcze nie tak dawno znajdowały się pola uprawne, teraz jest miejscem działalności nowych zakładów pracy.
30-07-2020
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu rozpoczął przyjmowanie wniosków o:
20-04-2020
Projekt finansowany ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 i realizowany przez Fundusz Górnośląski SA w partnerstwie z Województwem Śląskim.
20-04-2020
Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 i realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim SA.
20-04-2020
2,6 mld zł – tyle po konsultacjach rządu z marszałkami województw zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty.
20-04-2020
Premier przedstawił w środę „tarczę finansową”, czyli 100 mld zł na ochronę miejsc pracy.
20-04-2020
Zestaw działań mających służyć w czasie epidemii koronawirusa przedsiębiorcom z woj. śląskiego, o deklarowanej wartości 1 mld zł, zapowiedział w poniedziałek urząd marszałkowski tego regionu.
20-04-2020
Kwiecień w Inkubatorze Przedsiębiorczości! Co nas czeka?
20-04-2020
Miasta Racibórz i Opawa – SILESIAinfo szansą dla rozwoju gospodarczego w regionie
Koncepcja projektu SilesiaInfo narodziła się w środowisku raciborskiej przedsiębiorczości. Sama idea byłaby jednak trudna do przekucia jej w realnie działające narzędzie, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie samorządu terytorialnego.
Spotkanie Partnerów Projektu w Urzędzie Miasta Racibórz
W Raciborzu 18 czerwca ruszyła Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna SILESIAinfo.
V Ratiboři působí téměř 5 400 registrovaných podnikatelských subjektů. Mnohými z nich jsou malé podniky.
Opawa jest miastem, którego historia sięga XII stulecia. Od zarania swoich dziejów jej losy związane były z handlem.
Ratibořská hospodářská komora je organizace, která sdružuje různé podnikatele a podniky z Ratibořského okresu.
Opawa jest miastem, w którym funkcjonuje wiele przedsiębiorstw. Swoją siedzibę znalazły tu takie firmy jak: Teva, Ferram, Ostroj, Opavia Lu, Model Obaly, czy Brano.

Strony