Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określonyProgram Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta RacibórzZmiany w urlopach rodzicielskichRuszył nowy raciborski program "Lokale na Start"!Młodzi bezrobotni

Wiadomości

Eko Wat - to firma świadcząca usługi z zakresu różnorodnych instalacji elektrycznych; działa na rynku od grudnia 2015 roku.
29-08-2016
Stworzyłeś własny biznes lub zrealizowałeś ciekawy pomysł dzięki Funduszom Europejskim? Do 15 października 2016r. wyślij film, w którym opowiesz o swoim pomyśle powstałym dzięki dofinansowaniu z funduszy UE, pokażesz swoją pracę, pochwalisz się sukcesami.
26-08-2016
W środę, 25 sierpnia, 10 osób wzięło udział w otwartym spotkaniu informacyjnym wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Spotkanie odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w ramach "środy z funduszami".
25-08-2016
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje o ogłoszeniu konkursu przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dla MŚP w ramach Działania 3.3 Dotacje na Technologie Informacyjno – Komunikacyjne.
22-08-2016
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach zaprasza przedsiębiorców z woj. śląskiego do udziału w seminarium: "Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP".
18-08-2016
Miasto Racibórz podpisało z Organizatorem VI Europejskiego Kongresu MŚP "Porozumienie o współpracy".
17-08-2016
Dowiedz się jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej. Weź udział w konsultacjach z ekspertem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, które odbędą się 24 sierpnia 2016 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Raciborzu.
16-08-2016
Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W czerwcu 2016 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,8 proc. To najlepszy wynik od października 2008 roku.
11-08-2016
Miasta Racibórz i Opawa – SILESIAinfo szansą dla rozwoju gospodarczego w regionie
Koncepcja projektu SilesiaInfo narodziła się w środowisku raciborskiej przedsiębiorczości. Sama idea byłaby jednak trudna do przekucia jej w realnie działające narzędzie, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie samorządu terytorialnego.
Spotkanie Partnerów Projektu w Urzędzie Miasta Racibórz
W Raciborzu 18 czerwca ruszyła Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna SILESIAinfo.
V Ratiboři působí téměř 5 400 registrovaných podnikatelských subjektů. Mnohými z nich jsou malé podniky.
Opawa jest miastem, którego historia sięga XII stulecia. Od zarania swoich dziejów jej losy związane były z handlem.
Ratibořská hospodářská komora je organizace, která sdružuje různé podnikatele a podniky z Ratibořského okresu.
Opawa jest miastem, w którym funkcjonuje wiele przedsiębiorstw. Swoją siedzibę znalazły tu takie firmy jak: Teva, Ferram, Ostroj, Opavia Lu, Model Obaly, czy Brano.
Řemesla byla od pradávných dob pohonem pro rozvoj civilizací. Po celá staletí byla města středisky této oblasti lidské činnosti, a tudíž byla růstovými centry pro celé regiony.