Dotacje na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym!

Do 300 000 zł dotacji na jedno przedsiębiorstwo oraz wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy - to tylko niektóre korzyści. Przyjdź na konsultacje w Inkubatorze Przedsiębiorczości i dowiedz się czy możesz skorzystać ze wsparcia!

Kiedy?
>> 10 września 2020 r. (czwartek) | godz.: 10:00-14:00

Konsultacje będą miały charakter indywidualny.

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. Może to być np. fundacja, spółka non-profit czy spółdzielnia socjalna.

Miejsca pracy mogą być tworzone m.in. dla osób:

  • bezrobotnych;
  • z niepełnosprawnością.

Kto może skorzystać z dotacji?
Mieszkańcy oraz podmioty z terenu Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski).

Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji:

  • szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • wsparcie w tworzeniu biznesplanu;
  • doradztwo biznesowe;
  • doradztwo prawne, księgowe, marketingowe;
  • szkolenia zawodowe i branżowe dla osób, dla których tworzone są miejsca pracy.

Wsparcie oraz dotacje udzielane są przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (OWES). Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać ze wsparcia? Przyjdź na spotkanie z doradcą OWES.

***
Konsultacje: Dotacje! Nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym!

Termin:
>>10 września 2020 r. (czwartek) | godz.: 10:00-14:00

Forma:
>> spotkanie w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (ul. Batorego 7, Racibórz)
>> konsultacje online (skype, telefon, evenea live itd.)