Przetarg na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja.

 

Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki gruntu, stanowiące łącznie jeden przedmiot sprzedaży – teren inwestycyjny o powierzchni 1,1017 ha. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja. Teren jest obecnie nie zagospodarowany i zakrzewiony.

Cena wywoławcza nieruchomości :
406 000 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych).
Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.).

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 12 października 2020 r. o godzinie 14.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Więcej informacji: https://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty-akcja-wyszukaj-idstatusu-77591-idtypu-77593-idkategorii-39853-idzakladki-95775-numerzakladki-1?komunikat=24827406

Źródło: UM Racibórz